Vestingstad Doesburg in kaart

Vestingstad Doesburg in kaart

Als oud-cartograaf en actief bij de stichting Menno van Coehoorn beheer ik een website over de vestingwerken van mijn woonstad Doesburg. Met mijn achtergrond als cartograaf is de basis uiteraard de kaart omdat deze meer laat zien dan woorden. Daarnaast krijg ik als vestinggids op de Hoge Linie vaak de vraag of er ook ergens iets meer te vinden is over de vestingwerken van Doesburg. 

Rob Verhoef Doesburg en Henk IJbema voor zijn vele archief speurwerk

Klik op het onderstaande item voor meer informatie over de aangegeven periode:

Menno van Coehoorn en Doesburg:
Door het slechten van de vestingwerken door de Fransen in 1673 heeft Doesburg er 30 jaar later de Hoge Linie voor terug gekregen. De bekende Nederlandse vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft van de Staten Generaal de opdracht gekregen om voor Doesburg nieuwe vestingwerken te ontwerpen. Hieronder het verslag van zijn bezoek aan Doesburg in 1698.

1698 6 maart: Inspectiereis Menno van Coehoorn en graaf van Athlone aan Doesburg:
Van Zutphen ging ik naar Doesborgh waar ik 6 maart arriveerde. De volgende dag heb ik daar de oude gedemolieerde fortificaties bezocht en de oude IJssel en het Broekhuyserwater, dat een Beek is  en de Orange dam, die ligt aan de mond van  de Beek, welke dam gemaakt is in 1671 of 1672 voor de opstuwing van het Broekhuyserwater.

Daarna gingen wij langs de oude IJssel, die wij zeer hoog door de Molensluis opgestuwd vonden, en zag dat deze oude IJssel erg gemakkelijk door drie kribben in het Broekhuyserwater afgetapt kon worden, maar in geval men de Orange dam, wederom quam te leggen, en wel verzekerden dat door deze aftapping de vijand daar geen voordeel aan zou hebben.

Tussen dit Broekhuyserwater en de dijk door de Ouden IJssel was een stuk land waarop voor deze een hoornwerk heeft gelegen, dat nu gedemolieerd is, waarop noodzakelijk een werk gemaakt moet worden, alsook een tweede werk, voor de Orange dam tot verzekering en bedekkinge ervan. Daarna ben ik langs de hoge dijk naar het dorp Drempt gegaan en heb gezien dat voor de Oude IJssel deze landen aan weerszijden van deze dijk, tot aan de IJssel onderwater gezet kunnen worden.

Verder dient tot verzekering en secundering  van het werk tot de Orange dam op de uiterwaard aan de overzijde van de IJssel, een goed en vast werk gelegd te worden. Waarbij hersteld moeten worden de oude fortificatiewerken van de stad en tot meer versterking van de Stad dat er een Linie gemaakt wordt met gracht en contrescarpen over de hoogte van de oude naar de nieuwe IJssel, dan zou de stad Doesburg in een zeer goede staat van defensie gebracht zijn.

Deze werken alle tezamen zullen ongeveer een somme van 10 100 duizend gulden bedragen. (ongeveer 1 miljoen gulden)

Voor meer informatie over (landelijk) militair erfgoed zie de site van de stichting Menno van Coehoorn. Donateurs hiervan krijgen jaarlijks de kans om ook elders in Nederland te duiken in bunkers, geheime commandocentra, forten en andere Linies. www.coehoorn.nl

Overige links:
http://www.vestingsteden.nl/ Stichting met vesting activiteiten
http://www.deroodetooren.nl/ Streekmuseum Doesburg
https://www.bourtange.nl/  Website over de gereconstrueerde vesting
http://doesburgvestingstad.nl/ Stichting Doesburg vestingstad, beleef de Linies
https://www.bezoek-doesburg.nl/ontdek-doesburg/doesburg-top-10/de-linies-van-doesburg Gemeente Doesburg
http://monumentenverenigingdoesburg.nl/ De monumentenvereniging van Doesburg

Overig

Privacyverklaring