Wim Verhoef 29e Regiment Infanterie 1939-1940

Wim Verhoef 29e Regiment Infanterie 1939-1940

Korporaal Wim Verhoef III bataljon 29 Regiment Infanterie 2e sectie

Op 10 mei 1940 vallen twee grote Duitse legers Nederland binnen en reeds na vijf dagen moet het Nederlandse leger de strijd staken. On­danks de heldhaftige verdedi­ging door de vele Nederlandse onderdelen in de verschillende verdedi­gingslinies is het een verloren strijd tegen een opper­machtige vijand. De IJsselli­nie, Grebbelinie, Peel-Raamstelling en andere verdedi­gingslinies worden door de Duitsers doorbroken en de vijand kan oprukken naar de vesting Holland.

Dit is het verhaal van het Ie en IIIe bataljon 29e Regiment Infanterie, onderdeel van de Brigade B. Het Ie bataljon is gelegen aan de zuidzijde van de Maas rondom het dorp Megen. Het IIIe bataljon ligt in het land van Maas en Waal in de omgeving van Appeltern en Horssen.

De militairen van beide bataljons waren soldaten uit de lichtingen tussen 1925 en 1935 die waren opgeleid bij het 5e Regiment Infanterie in Amersfoort. Toen zij opnieuw werden opgeroepen waren velen getrouwd en hadden thuis jonge kinderen. Deze bataljons van ongeoefende “huisvaders” werden op 13 mei 1940 ingezet om op de Grebbeberg een tegenaanval uit te voeren tegen de daar gelegen Duitse SS-troepen. Onvoldoende geoefendheid, slechte bewapening, geen voorbereiding en officieren die niet of nauwelijks in staat bleken leiding te geven aan een “gevechtseenheid” zorgden ervoor dat de aanval mislukte ten koste van vele doden en gewonden