Het verhaal van de Linies doorgeven

Het verhaal van de Linies doorgeven

De initiator van deze website is Rob Verhoef (1950-2023). Als voormalig cartograaf én correspondent van de Menno van Coehoornstichting voelde hij zich nauw verbonden met de stad Doesburg. De culturele historie van de vestingwerken van Doesburg had zijn grote interesse die hij ook graag deelde met anderen. Van zijn hand komt dan ook deze website met informatie over de cultuurhistorische aspecten van de vestingwerken.

Zijn grote wens: “Verhaal van de linies graag doorgeven“.

Om die wens zo veel mogelijk te realiseren is een fonds ingesteld. Mocht u dit fonds willen ondersteunen, dan kunt u een donatie doen op bankrekeningnummer NL27 RABO 0315038594 t.n.v. Stad en Ambt Doesborgh o.v.v. legaat Rob Verhoef.

Of scan de QR-code.